የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ለመከላከልና ለመቆጣጣር ስለሚወሰዱ ክልከላዎች እና ስለሚጣሉ ግዴታዎች ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 803

You are here:
Go to Top